Để đăng ký khoản vay trên H5vaytien.com bạn tham khảo thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1:

Đầu tiên vào đây và chọn số tiền cần vay, họ tên, số điện thoại, giới tính và vài thông tin khác. Chọn Tiếp theo.

Bước 1: nhập thông tin

 

Bước 2:

Yêu cầu nhập thông tin thêm: tỉnh, thành phố, quận và huyện, phường (xã), số nhà.

bước 2: cung cấp thêm thông tin về nơi ở, vị trí

Bước 3:

Hãy nhập nghề nghiệp hiện tại và nguồn thu nhập tính theo tháng. Các thông tin này là bắt buộc.Sau đó nhấp vào “Bước tiếp theo”

Bước 3: Nhập nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng

Bước 4:

Cuối cùng là xác nhận thông tin về nợ xấu trong 3 năm. Chọn Gửi yêu cầu, chờ hệ thống thông báo.

xác nhận về nợ xấu

 

Hoàn thành đăng ký từ h5vaytien.com. Chờ thông báo thẩm định và xét duyệt.